27 maja, 2019 admin

Prawidłowy montaż zaworu 4D w instalacji pozwala chronić kocioł przed korozją i jest warunkiem wydłużenia gwarancji na kocioł SEKO.

3-drogowy zawór mieszający służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania podłogowego. 4-drogowy zawór mieszający oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed niską temperaturą powrotu. W pełni automatyczną pracę zaworu można zapewnić dzięki siłownikowi.

  • Pierwszą i najważniejszą funkcją zaworów 3/4 D jest zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową. Stosując taki zawór w instalacji c.o. wymuszamy stworzenie dodatkowego obiegu wody – oprócz obiegu wody grzewczej płynącej na grzejniki powstaje obieg wody kotłowej, która poprzez zawór nie wydostaje się na instalację c.o. lecz wraca na powrót podgrzewając jednocześnie schłodzoną wodę wracającą z grzejników. Temperatura powrotu może być regulowana ręcznie poprzez otwarcie zaworu w większym lub mniejszym stopniu albo automatycznie dzięki zastosowaniu siłownika na zaworze mieszającym. Krótko mówiąc jeśli zwiększymy ilość ciepłej wody z zasilania na instalację centralnego ogrzewania zmniejszymy jednocześnie poziom dogrzewania powrotu.
  • Drugą funkcją zaworów mieszających jest funkcja mieszania wody z zasilania i powrotu a co za tym idzie umożliwienie płynnej regulacji temperatury wody grzewczej w zależności od zapotrzebować całego układu. Funkcja ta jest wykorzystywana bardzo często w celu dostosowania temperatury wody w instalacji c.o. do warunków i temperatury zewnętrznej.
  • Trzecia funkcja zaworów mieszających wykorzystywana jest do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w zasobniku. Wiąże się to z koniecznością odcięcia wody zasilającej grzejniki i jest praktykowane głównie w okresach letnich kiedy to istnieje konieczność podgrzewu tylko i wyłącznie wody użytkowej.

Podsumowując: zawór czterodrogowy część gorącej wody wychodzącej z kotła kieruje z powrotem do niego.

Podniesienie temperatury wody powracającej do kotła przeciwdziała zjawisku korozji niskotemperaturowej i wydłuża żywotność kotła. Tą samą ilość wody powracającej z grzejników zawór czterodrogowy z kolei kieruje z powrotem na zasilanie grzejników c.o. To z kolei umożliwia wiosną i jesienią pracę kotła z zalecaną temperaturą co najmniej 60oC przy jednoczesnym utrzymywaniu w obiegu grzejnikowym niższej temperatury zgodnej ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię.

Jeżeli nie ma potrzeby obniżania temperatury wody zasilającej grzejniki bo na grzejnikach są założone zawory i głowice termostatyczne, to wystarczy jedynie zamontować zawór trzydrogowy na powrocie do kotła aby podnieść temperaturę powrotu. Można to zrobić zaworem ręcznym lub (lepiej) termostatycznym.

, ,