Jak dobrać moc kotła co? Jak dobrać moc pieca co? Kalkulator doboru mocy.

Praktyka pokazuje, że sposobów dobierania kotłów, jest tyle, ilu jest instalatorów – a sam dobór odpowiedniej wielkości kotła jest bardzo ważnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania zarówno samego kotła, jak i całej instalacji grzewczej i przekłada się wprost proporcjonalnie na ekonomikę eksploatacji tej instalacji.

Moc kotła w pierwszej kolejności zależy od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, jego kubatury i systemu izolacji cieplnej. Ogromny wpływ na wielkość strat ciepła ma zastosowany system wentylacji i stan stolarki okiennej (np. jej szczelności). Dobór kotła powinien być wykonany na podstawie bilansu cieplnego budynku, np. wg. PN-83/B-03406 z uwzględnieniem norm PN-82/B-02020 i PN-68/B-03407 i powinien być wykonany przez projektanta lub doświadczonego instalatora.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Do obliczeń należy przyjąć nie tylko powierzchnię mieszkalną, ale całkowitą powierzchnię pomieszczeń, w których znajdują się grzejniki ( przedpokój, klatka schodowa, garaż, pralnia itp.) oraz uwzględnić straty ciepła przez nieizolowane rury i bojler. Wydajność ciepła kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczonemu zapotrzebowaniu ciepła. Przyjęto wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania ciepła w wysokości:

  • budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 70 ÷ 110 W/m2
  • budynki nie zaizolowane z tradycyjną instalacją 110 ÷ 130 W/m2

lub w przypadku wysokich pomieszczeń (np. h>2,7m) wskaźnikiem kubaturowym:

  • budynki mieszkalne 30 ÷ 35 W/m3

Do ogrzania budynków parterowych lub rozczłonowanych (np na planie krzyża) trzeba dostarczyć o kilka-kilkanaście procent energii więcej aniżeli dla domów zwartych i piętrowych o bryle prostopadłościanu.

Należy zauważyć, że naprawdę niewielka ilość budynków jest wykonana z energooszczędnych materiałów, w odpowiedniej technologii i należycie jest ocieplona. Dlatego robiąc bilans cieplny dla swojego domu należy mieć tego świadomość i raczej skłaniać się do przyjmowania wartości pierwszej. Dla łazienek, jako pomieszczeń, co, do których zazwyczaj stawia się wyższe wymagania cieplne, powinno się przyjąć wartości 160 – 180 Wat / m2. Oczywiście olbrzymią rolę odgrywać będą indywidualne upodobania użytkowników kotła. To, co dla jednych jest wręcz nieznośnym upałem, dla innych będzie na granicy dyskomfortu termicznego. Uwzględnić trzeba też fakt, że opał różni się jakością – w tym kalorycznością i zawartością popiołu surowego, co ma ogromny wpływ na efekty energetyczne kotła.

Niewłaściwa moc kotła

Czy „kocioł większej mocy to lepszy kocioł”? Nie! Każdy kocioł jest w stanie pracować efektywnie jedynie wtedy gdy jego moc będzie właściwie dobrana do warunków w jakich przyjdzie mu pracować. Przewymiarowanie kotła, może powodować trudności z utrzymaniem żądanej temperatury, przegrzewanie czynnika w instalacji (np. gotowanie wody), przegrzewanie pomieszczeń, obniżenie sprawności kotła i zwiększone zużycie paliw. Prowadzi często do zjawiska tzw. korozji niskotemperaturowej.

Niedowartościowanie zapotrzebowania mocy grzewczej z kolei i dobór pieca o zbyt małej mocy, spowoduje konieczność pracy kotła na maksymalnych parametrach, co wiąże się z obniżeniem jego sprawności, zwiększeniem zużycia paliwa, zmniejszeniem trwałości i szybszym zużyciem samego kotła. Dodatkowo w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło (duże spadki temperatur) instalacja może nie być w stanie zapewnić wymaganych parametrów i pomieszczenia będą niedogrzane.

 

Dobór mocy kotła. Dobór mocy pieca c.o. Kalkulator doboru mocy. Jak dobrać moc kotła grzewczego?