Kotły piece węglowe zasypowe SEKO

Piec węglowy SEKO użytkuję od ośmiu lat. Nie ma porównania z tym który miałem wcześniej! – Użytkownik 8-letniego kotła SEKO

Kocioł typu SEKO jest urządzeniem pracującym w  systemie górnego spalania.

Charakteryzuje się dużą komorą zasypową i łatwym czyszczeniem kanałów konwekcyjnych – dla wygody osoby obsługującej kocioł czyszczenie odbywa się od przodu kotła.

Nowość: do kotłów typoszeregu SEKO można zastosować zestaw nadmuchowy złożony z wentylatora oraz sterownika.

Zalety:

  • ✓ duża komora spalania
  • ✓ możliwość regulacji procesu spalania za pomocą miarkownika ciągu powietrza
  • ✓ atestowane blachy

Kotły c.o. SEKO przeznaczone są do spalania paliw stałych jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, koks opałowy itp. Podstawowym paliwem jest koks.

Zastosowanie dużej komory zasypowej – oprócz zalety ułatwienia zasypywania do kotła – pozwala na uzyskanie stałopalności z mocą minimalną ponad 15 godzin.

Kotły zasypowe

Piece węglowe tradycyjne SEKO

SEKO - piece zasypowe z górnym spalaniem

Kotły zasypowe SEKO – dane techniczne

SEKO 0,8SEKO 1,0SEKO 1,2SEKO 1,5SEKO 2,0SEKO 2,5
Moc nominalna kotłakW7,5101417,52329
Powierzchnia ogrzewanam250-8070-100100-130130-170170-200200-250
Sprawność kotła%>76>76>76>76>76>76
Pojemność wodna kotładm3232737455663
Przekrój komina murowanegocm14×2614×2614×2614×2614×2614×26
Wysokość min. kominam666,57810
Przekrój czopuchacm130130130160160160
Waga kotłakg120135160190235260
Wymiary (mm)wys9009001010101011101110
szer380380380450480550
400470520570620620
kotły zasypowe, piece na węgiel, piec zasypowy, kocioł zasypowy, na węgiel, węglowy

Kotły tradycyjne z górnym spalaniem

W tego rodzaju kotłach powietrze doprowadzane jest od dołu pod ruszt, spaliny natomiast odprowadzane są do wymiennika ciepła w górnej części kotła. Takie kotły przez fachowców nazywane są kotłami ze spalaniem w całej objętości złoża.

Często praktykowanym sposobem palenia jest podkładanie ognia od spodu, jednakże ta metoda jest raczej mało efektywna. Opał zajmuje się niemal od razu w całości, kocioł szybko rozgrzewa do wysokiej temperatury, za czym idą duże straty energii i konieczność częstszego uzupełniania wsadu. Przy braku kontroli grozi to przegrzaniem kotła. Bardziej efektywną metodą, możliwą do zastosowania w większości pieców z górnym spalaniem jest załadowanie całości wsadu i podpalenie opału od góry. Wówczas na dole układamy węgiel albo większe odcinki drewna, na górze zaś papier, drobne kawałki dobrze wysuszonego drewna, podpałkę, używane zwykle do rozniecenia ognia. Podpalony u góry stosu opału, zajmuje się wolniej, pali mniej gwałtownie, zapewnia większą stałocieplność i pozwala na rzadsze dokładanie opału.

W modelu idealnym paliwo do takiego pieca powinno się dokładać dopiero po wypaleniu całego wsadu i rozpalać od nowa.

Piece na węgiel SEKO

Kotły z górnym spalaniem SEKO

kotły tradycyjne z górnym spalaniem do spalania koksu.

  • ✓ duża komora spalania
  • ✓ możliwość regulacji procesu spalania za pomocą miarkownika ciągu powietrza
  • ✓ zastosowanie materiałów najwyższej jakoœci – wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali z hut Arcelor Mittal Poland S.A. oddział Kraków oraz U. S. Steel Košice s.r.o.;
  • ✓ brak obowiązku rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego
  • ✓ przystosowany do montażu zestawu nadmuchowego ze sterownikiem
kotły zasypowe, piece na węgiel, piec zasypowy, kocioł zasypowy, na węgiel, węglowy

kotły zasypowe, piece na węgiel, piec zasypowy, kocioł zasypowy, na węgiel, węglowy

Translate »